Sabah namazı nasıl kılınır, kaç rekattir ve hangi dualar okunur?

Sabah namazı iki rekattir. Sabah namazının sünnetini kılmak için: “Niyet ettim bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya”, şeklinde niyet edilir. Ve ardından eller yukarıya kaldırılarak “Allahu Ekber” diye tekbir alınır. Daha sonra eller güzelce bağlanır ve “Sübhaneke allahümme ve bihamdike ve tebarekesmüke ve tealâ ceddüke ve la ilahe gayrük” şeklinde Sübhaneke duası okunur. Ardından “Eûzübillahimineşşeytani’r-racim Bismillahirrahmanirrahim” denilerek eûzü besmele çekilip Fatiha suresi okunur ve sonra “Amîn” denir ve bir miktar daha Kur’an okunur (1). Ardından“Allahu Ekber” denilerek rükûa varılır. Bu halde en az üç defa “Sübhane Rabbiye’l-Azîm” denilir. Sonra “Semiallahülimen hamideh” denilir ve ayağa kalkılır. Ayakta “Allahümme rabbena ve lekelhamd” denilir (2). Daha sonra “Allahu Ekber” denilerek tekrar secdeye varılır. Secdedeyken de üç defa “Sübhane Rabbiyel’alâ” denir. Sonra “Allahu Ekber” denilerek kalkılır ve dizler üzerine oturulu. Bu sırada bir tesbih miktarı durulur. Yine “Allahu Ekber” denilerek ikinci secdeye de varılır. Bunda da üç kere “Sübhane Rabbiyel’alâ” birlikte denilir. Bununla ilk rekat bitmiş olur.

İkinci secde ardından “Allahu Ekber” denilir ve ikinci rekata kalkılır. Tam ayaktayken sadece besmele çekilir. Fatiha suresi ve arkadasından bir mikdar daha Kur’an okunur. Birinci rekatta olduğu gibi aynı şekilde rükû ve secde de yapılır. İkinci secdeden sonra oturulur (“Ka’de = oturuş). Burada “Ettehiyyatü lillâhî ve Allahümme Salli ve Barik, Rabbena atina” denilir ve dualar sonuna kadar okunur. Daha sonra “Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullah” denilir sağ tarafa ve yine “Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullah” diyerek sol tarafa selam verilir. Böylece iki rekatlı bir namaz bitmiş olur (3).

Bütün bu tekbirler, tesbihler ve kıraatlar, yalnız namaz kılan kişinin işitebileceği bir ses düzeyinde ve gizlice yapılır.

Namazda erkeklerle kadınların ellerini nasıl kaldıracakları, nasıl bağlayacakları, rükû ile secdede ve ka’delerde nasıl vaziyet alacakları “Namazın sünnetleri ve edebleri” bölümünde bildirilmiştir.

Sabah Namazının iki rekât Farzına gelince: Önce yalnız erkeklere mahsus olmak üzere ikamet getirilir. Sonra “Bugünkü sabah namazının farzını kılmaya” diye niyet edilir. Eller kaldırılarak “Allahu Ekber” diye namaza başlanıp eller bağlanır. Sabah namazının sünnetinde bildirildiği gibi iki rekat kılınır ve tamamlanmış olur. Yalnız sabah namazlarının farzlarında Fatiha’dan sonra biraz fazla Kur’an okunması sünnettir. Bu sünnetin en az derecesi kırk ayettir. Bununla beraber üç kısa ayet de okunması caizdir. Vaktin çıkmasından korkulduğu zaman az ayet okunur. Öyle ki, yalnız Fatiha ile veya birkaç ayet ile yetinilir.

Yalnız başına bu sabah namazının farzını kılan kimse, tekbirleri ve “Semiallahu limen hamideh” cümlesini, Fatiha’yı ve ekleyeceği ayetleri aşikare olarak okuyabilir.

(1) Bir mikdardan maksad, en az bir sure veya en az üç kısa ayet veya kısa ayete denk bir ayettir.
(2) Rükû ile secde arasındaki doğruluşa (kıyama) kavme denir ki, bu halde eller yanlara salıverilir.

Share Button

1 Yorum yapıldı: “Sabah namazı nasıl kılınır, kaç rekattir ve hangi dualar okunur?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir