Torba Yasadaki Mali Af Neleri Kapsıyor? 10 Soruda Mali Af ve Ayrıntıları

Cumhuriyet tarihdeki en büyük af Torba yasasıyla başladı. Vatandaşlarıın vergi, su, elektrik, prim gibi devlete olan borçlarda kolaylık sağlayan yasa sonunda çıktı. Başvuru için de 2 aylık süre verildi. İşte 10 soruda mali af ve ayrıntıları:

Mali af ne tür borçları kapsıyor?

Tüm vergiler, TEDAŞ ve özel dağıtım şirketlerine olan elektrik, belediyelere olan su, oda ve borsalara olan aidat borçları sıfırdan yapılandırılıyor. Trafik cezaları, öğrenim kredisi borçları ve TRT’nin elektrik payı ve bandrol ücretinden kaynaklı alacakları da aynı kapsamda yer alıyor.

Mali af hangi tarihi kapsıyor?

31 Aralık 2010 tarihine kadar olan ödenmemiş vergiler ve bunlara bağlı vergi cezaları, idari para cezaları, gümrük vergileri, gecikme faizleri, gecikme zamları; 2010’da tahakkuk eden vergileri, ödenmemiş ücret, belediyelerin beyannamelere ilişkin vergileri, su kullanım, büyükşehir belediyelerinin su ve atık su bedeli alacakları yeniden yapılandırma kapsamında olacak.

Mali af faiz hesabı nasıl yapılacak?

Anaparaya kesilikle dokunulmayacak. Önce faiz ve gecikme cezası sıfırlanacak. Sonra borcun ödenmediği zaman zarfındaki enflasyon kadar yeni faiz ve ceza miktarları belirlenecek. Bu hesaplama, faiz ve gecikme zammında %50’ye kadar oranda indirim sağlayacak.

Mali af 2011 ne zaman başlayacak?

Yasa Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra iki ay içersinde başvurulacak.

Mali aflar kimleri kapsayacak?

Herkes yararlanacak ama dava açmamaları, açılmış davaları geri almaları ve kanuni yollara başvurmamaları gerekecek.

Mali afta ödeme nasıl yapılacak?

Ödeme peşin veya vergi borçları için kredi kartı kullanarak taksitle yapma imkanı olacak.

Mali aflar kaç taksite bölünecek?

Ödemeler 2şer aylık dönemler şeklinde, azami 18 eşit taksitte yapılabilecek. Böylelikle hem vergi hem de prim borcu olanlar bir ay birini öderken diğer da ay diğerini ödeyebilecek. Vade 36 aya, taksit sayısı 18’e kadar çıkacak.

Mali af ne zaman ödenecek?

Ödenecek tutarların ilk taksiti, yasanın Resmi Gazete’de yayım tarihini izleyen üçüncü aydan, SGK’ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti ise dördüncü aydan başlayacak.

Vergiler ve borçlar ödenmezse borç ne olacak?

Gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, yıllık gelir veya kurumlar vergilerini,  KDV ve ÖTV için başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince, çok zor durum olmaksızın, her bir vergi türü itibariyle bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödemez veya eksik ödenirse bu yeni uygulamadan yararlanamayacak.

Vergi affında hangi borçlar tamamen silinecek?

Tütün mamulü tüketimiyle ilgili idari para cezaları, bu yasanın dışında kalacak. Kanun yürürlüğe girdiğinde ise beyan edilmemiş 120 TL’nin altında kalan idari para cezalardan vazgeçilecek.

Share Button

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir