Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Tanımı Nasıl Yapılır? KOBİ Nedir?

  • 5 Şubat 2012

Türkiye’de uzun yıllar Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (Kobi) tanımlaması üzerinde bir görüş birliğine varılamamış ve konuyla ilgili kurumlar farklı tanımlamalar ortaya koymuşlardır. Basel II uygulamasının Kobi’ler ile ilgili getirdiği yenliklerin belki de en önemlisi, genel bir Kobi tanımının yapılmış olması ve bu tanım içerisindeki belirleyici kriterlerin Kobi’lerin kredilendirme koşullarına olan etkisidir.

Son olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan tanımlama ile bu konuda nihai bir tanıma ulaşılmış olunacağı düşünülmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen Kobi tanımlaması ile bu konuda bir standart getirilmeye çalışılmıştır. Ticaret Bakanlığı’nın Kobi tanımı, 18.11 2005 tarih ve 25997 Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu tanıma göre; 25 milyon YTL’den az cirosu olan ve 250’den az çalışanı bulunan işletmeler Kobi olarak tanımlanmıştır. Bu tanımda işletmeler aynı zamanda; mikro, küçük ve orta boy işletmeler olarak üçe ayrılmıştır. İşletmelerin bu alt sınıflandırılması çalışan sayısı ve ciro kriterlerine göre yapılmaktadır. Buna göre;

• Mikro ölçekli işletme; çalışan sayısı 10’dan az ve cirosu 1 Milyon YTL’den az olan işletmeler,

• Küçük ölçekli işletme; çalışan sayısı 50’den az cirosu 5 Milyon YTL’den az olan işletmeler,

• Orta ölçekli işletme; çalışan sayısı 250’den az cirosu 25 Milyon YTL’den az olan işletmeler olarak tanımlanmıştır.

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments